خانه انرژی |رزومه آموزشی
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » رزومه آموزشی

رزومه آموزشی

دوره های آموزشی برون سازمانی

عنوان دوره:
ممیزی فنی انرژی

کارفرما: شرکت لاستیک بارز کرمان

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲

مدرس: دکتر علیزاده

عنوان دوره:
ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی

کارفرما: شرکت لاستیک بارز کرمان

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲

مدرس: مهندس حاجیان

عنوان دوره:
مدیریت و ممیزی انرژی بر اساس استانداردهای EN 16001 , ISO 50001

کارفرما: شرکت دخانیات گیلان

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲

مدرس: دکتر علیزاده و مهندس حاجیان

عنوان دوره:
ممیزی داخلی سیستم انرژیISO50001:2011

کارفرما: شرکت پلیمر آریاساسول

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱

مدرس: مهندس حاجیان

عنوان دوره:
ممیزی انرژی بر اساس استاندارد ISO50001:2011

کارفرما: پالایش گاز بیدبلند

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱

مدرس: مهندس حاجیان

عنوان دوره:
ممیزی انرژی بر اساس استاندارد AS/NZS 3598:2000

کارفرما: منطقه ۷ عملیات انتقال گاز

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱

مدرس: مهندس فرخ پیام

عنوان دوره:
طراحی و کاربرد سیستم های تولید برق خورشیدی

کارفرما: شرکت طراحی و ساختمان نفت

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱

مدرس: مهندس فلاحتکار

عنوان دوره:
مباحث پیشرفته انرژی الکتریکی در صنایع

کارفرما: منطقه ۵ عملیات انتقال گاز

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰

مدرس: مهندس اعتماد

عنوان دوره:
مدیریت و برنامه ریزی انرژی در صنایع

کارفرما: سایپا

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹

مدرس: مهندس دانسفاله

عنوان دوره:
مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت

کارفرما: پالایشگاه گاز سرخون و قشم

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹

مدرس: مهندس دانسفاله

عنوان دوره:
نرم افزار مدیریت انرژی در تاسیسات

کارفرما: دانشگاه امام حسین

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹

مدرس: مهندس میرحبیبی

عنوان دوره:
مقررات ملی ساختمان- مبحث ۱۹

کارفرما: آموزش عالی صنعت آب و برق استان یزد

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹

مدرس: مهندس میبتی

عنوان دوره:
مقررات ملی ساختمان- مبحث ۱۹

کارفرما: فولاد مبارکه

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹

مدرس: مهندس میبتی

عنوان دوره:
مدیریت انرژی در بخش صنعت

کارفرما: شرکت گاز استان زنجان

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹

مدرس: مهندس میرزایی

عنوان دوره:
مدیریت انرژی در بخش تأسیسات حرارتی و برودتی

کارفرما: شرکت تولی پرس

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹

مدرس: دکتر عرب

عنوان دوره:
مدیریت و ممیزی انرژی

کارفرما: پالایشگاه گاز کرمانشاه

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژافزودن نوشتهی

تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹

مدرس: دکتر عرب

عنوان دوره:
مدیریت انرژی در بخش ساختمان

کارفرما: شرکت ملی نفت (مناطق نفت خیز جنوب)

مشاور: مهندسین مشاور خانه انرژی

تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹

مدرس: مهندس میرزایی

دوره های آموزشی دورن سازمانی

عنوان دوره: طراحی و کاربرد سیستم های تولید برق خورشیدی(فتوولتاییک)

تاریخ برگزاری: ۷ دی ۹۱
مدرس: مهندس فلاحتکار

عنوان دوره: طراحی و کاربرد سیستم های تولید برق خورشیدی(فتوولتاییک)

تاریخ برگزاری: ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ۹۱
مدرس: مهندس فلاحتکار

عنوان دوره: مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت

تاریخ برگزاری: ۵ و ۶ آبان ۹۰
مدرس: مهندس شادرخ

عنوان دوره: آشنایی با اصول و کاربرد آبگرمکن های خورشیدی

تاریخ برگزاری: ۴ شهریور ۹۰
مدرس: مهندس بیژن فرد

عنوان دوره: مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در ساختمان

تاریخ برگزاری: ۲۵ و ۲۶ شهریور ۹۰
مدرس: دکتر عرب

عنوان دوره: برنامه ریزی و مدیریت انرژی

تاریخ برگزاری: ۳۰ و ۳۱ تیر ۸۹
مدرس: دکتر عرب

عنوان دوره: مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در ساختمان

تاریخ برگزاری: ۲۷ بهمن  ۸۹
مدرس: مهندس می بتی

عنوان دوره: نرم افزار carrier Hap4.4 به همراه شبیه سازی

تاریخ برگزاری: ۲۱ و ۲۲ بمهن ۸۹
مدرس: مهندس میرحبیبی

عنوان دوره: ممیزی انرژی بر اساس استاندارد AS/NZS 3598:2000

تاریخ برگزاری: ۷ و ۸ بهمن ۸۹

مدرس: دکتر قدمیان

عنوان دوره: تولید همزمان برق و حرارتCHP

تاریخ برگزاری: ۱ بهمن ۸۹

مدرس: دکتر عرب

عنوان دوره: مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت

تاریخ برگزاری: ۲۰ و ۱۹ دی ۸۹

مدرس: دکتر عرب

عنوان دوره: مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی

تاریخ برگزاری: ۲ دی ۸۹

مدرس: مهندس اژدری

عنوان دوره: برنامه ریزی و مدیریت انرژی

تاریخ برگزاری:  ۱۸ آبان ۸۹

مدرس: دکتر عرب

عنوان دوره: مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در ساختمان

تاریخ برگزاری: ۱۲ و ۱۱ آذر ۸۹

مدرس: مهندس میرزایی

عنوان دوره: مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت

تاریخ برگزاری: ۲۱ و ۲۲ آبان ۸۹
مدرس: مهندس دانسفاله

عنوان دوره: مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در ساختمان

تاریخ برگزاری: ۷ و ۸ آبان  ۸۹
مدرس: دکتر عرب-مهندس جلالی

عنوان دوره: مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی

تاریخ برگزاری: ۲۲ مهر  ۸۹
مدرس: دکتر عرب-مهندس جلالی

عنوان دوره: برنامه ریزی و مدیریت انرژی

تاریخ برگزاری: ۱ مهر  ۸۹
مدرس: دکتر عرب

عنوان دوره: نرم افزار carrier Hap4.4 به همراه شبیه سازی

تاریخ برگزاری: ۲۸ مرداد ۸۹
مدرس: مهندس میرحبیبی

عنوان دوره: مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی

تاریخ برگزاری: ۲۹ اردیبهشت ۸۹
مدرس: دکتر عرب