خانه انرژی |طراحی سیستم های بازیافت حرارت در صنایع فرآیندی
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » طراحی سیستم های بازیافت حرارت در صنایع فرآیندی

طراحی سیستم های بازیافت حرارت در صنایع فرآیندی

>

کد    
EH18
عنوان    
طراحی سیستم های بازیافت حرارت در صنایع فرآیندی
مدرس
 دکتر روزبه سالاری
گروه دوره     
صنعت
مدت دوره    
۲ روز
زمان دوره    
-
هزینه    
-
توضیحات
برای ثبت نام در دوره اینجا کلیک کنید.
سرفصل دوره
  •    آشنایی با مبانی و مفاهیم اولیة انتگراسیون حرارتی
  •    آشنایی با شبکه بازیافت حرارت و درک نقطة پینچ
  •    فراگیری الگوریتم هدف گذاری انرژی در شبکه
  •    تبیین نکات مربوط به استخراج اطلاعات قبل از طراحی
  •    فراگیری اصول طراحی شبکه مبدل های حرارتی
  •    آشنایی با واحدهای پشتیبان معمول در واحدهای فرآیندی مانند کوره، سیستم های سرمایش و غیره
مخاطبین دوره
  • مدیران و کارشناسان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت های وابسته
  • مهندسان واحدهای فرآیندی
  • دانشجویان رشته های مهندسی انرژی، شیمی و مکانیک

 

یاقته های شرکت کنندگان
  1. مقدمه ای بر انتگراسیون حرارتی
  2. هدف گذاری انرژی
  3. الگوریتم جدولی هدف گذاری در مسأله
  4. پینچ بازیافت حرارت
  5. آشنایی با شبکه مبدل های حرارتی
  6. طراحی شبکه مبدل های حرارتی به منظور حداکثر نمودن بازیافت انرژی
  • شکست جریان
  • واحدهای چندگانه پشتیبان
  • تحلیل هزینه – سرمایه
  • اصلاحات فرآیندی
  • استخراج اطلاعات