خانه انرژی |دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی

دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی

کد
EH08
عنوان
دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی
مدرس
دکتر قاسم عرب
گروه دوره
ساختمان و صنعت
مدت دوره
۲ روز
زمان دوره
-
هزینه
-
توضیحات
برای ثبت نام در دوره اینجا کلیک کنید.

سرفصل دوره

ضرورت تدوین و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی

 •  محدودیت منابع انرژی
 •  هزینه‌های مصرف انرژی و صدمات زیست محیطی
 •  پیاده‌سازی راهکارهای مربوطه

چارچوب سیستم مدیریت انرژی

 •  وجوه مختلف مدیریت
 •  نگرش سیستمی در مدیریت
 •  تشکیل کمیته انرژی
 •  مدیریت تقاضای انرژی
 •  راهکارهای نمونه در بخش‌های مختلف
 •  بیانیه سیاست انرژی

فرایند برنامه‌ریزی در سیستم مدیریت انرژی

 •   تعیین اهداف کلان
 •   کمی نمودن اهداف
 •   شناسایی شرایط موجود
 •   تعریف و تعیین شاخص شدت انرژی مبنا و شدت انرژی واقعی
 •   ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات مصرف‌کننده انرژی
 •   ممیزی مصرف انرژی
 •   پایش مصرف انرژی
 •   تعیین میزان انحراف شدت انرژی واقعی
 •   بهینه‌سازی مصرف انرژی

 

مطالعه موردی استقرار واحد مدیریت انرژی در صنایع مختلف

 • کمیته انرژی
 • بیانیه سیاست انرژی
 • اهداف
 • سازماندهی

 روانشناسی رفتار مصرف‌کنندگان

 •  باور، نگرش و رفتار مصرف‌کنندگان
 •  نحوه شکل‌گیری نگرش‌ها
 • تغییر در نگرش‌ها
 •  نقش آموزش و آگاه‌سازی

روش‌های کاربردی کاهش هزینه‌های انرژی

 • راهکارهای مدیریتی
 • راهکارهای فنی
 • خرید حامل‌های انرژی و آب
 • سرمایش و تهویه مطبوع
 • روشنایی و تجهیزات الکتریکی

 کلیات مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها

 • اقدامات و فعالیت‌های کمیته صرفه‌جویی انرژی
 • تشخیص و ارزیابی و اجرای فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی
 • فهرست فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی

 کلیات مدیریت مصرف انرژی در صنایع

 • اقدامات و فعالیت‌های کمیته صرفه‌جویی انرژی
 • شاخص‌های مقایسه تطبیقی در صنایع
 • تشخیص و ارزیابی و اجرای فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی

روش‌های تامین مالی پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی و شرکت‌های خدمات انرژی

 • روش‌های تامین مالی
 • معرفی و بررسی وضعیت شرکت‌های خدمات انرژی

مروری بر نرم‌افزار‌های بهینه‌سازی انرژی

مخاطبین دوره

 مدیران انرژی – اعضایکمیته های مدیریت انرژی – پرسنل واحدهای مختلف یوتیلیتی– پرسنل واحد طراحی مهندسی وتعمیرات مکانیکی – کارشناسان، دانشجویان و تکنسین های فنی مرتبط
یافته های شرکت کنندگان

آشنایی با مواردزیر از شرکت کنندگان بعد از دوره انتظار می رود:
 1.  سیستم مدیریت انرژی
 2.  برنامه‌ریزی در سیستم مدیریت انرژی
 3.  استقرار واحد مدیریت انرژی در صنایعمختلف
 4.  روانشناسی رفتار مصرف‌کنندگان
 5. روش‌های کاربردی کاهش هزینه‌هایانرژی
 6.  مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها
 7.  مدیریت مصرف انرژی درصنایع
 8.  روش‌های تامین مالی پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی و شرکت‌های خدماتانرژی
 9. نرم‌افزار‌های بهینه‌سازی انرژی