خانه انرژی |روشهای کاربردی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » روشهای کاربردی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر

روشهای کاربردی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر

کد
EH-9306
عنوان دوره
روش های کاربردی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر
مدرس
مهندس اشکان اعتماد
گروه دوره
صنعت
مدت دوره
۲ روز
زمان برگزاری
۳ و ۴ مهر ۱۳۹۳
هزینه
۲۷۲٫۰۰۰ تومان
توضیحات
سر فصل دوره 

 

 • آشنایی با مفاهیم مدیریت انرژی بر اساس استانداردهای بین المللی ( IEEE 739  و …)   
 • تعریف مفاهیم، الزامات و مشخص نمودن اهداف
 • راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش اداری، خانگی و عمومی
 • استفاده از سیستم های مدیریت ساختمان (BMS)
 • استفاده از سیستمهای یکپارچه مدیریت ساختمان (IBMS)
 • بهینه سازی مصرف برق وسایل خانگی (یخچال و …)
 • بهینه سازی در مصرف سایر سیستمهای ساختمان (آسانسور و …)
 • راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت
 • بررسی پتانسیل های قابل تحقق و امکان مونیتور و کنترل نمودن مصارف
 • افزایش راندمان و بهبود عملکرد الکتروموتورها
 • استفاده از کنترل کننده های دور موتورها
 • تصحیح ضریب توان از طریق خازن گذاری
 • بکارگیری سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP)
 • استفاده از سیستمهای روشنایی و تهویه کارآمدتر
 • راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش تجاری 
 • بررسی پتانسیل های قابل تحقق و امکان مونیتور و کنترل نمودن مصارف
 • استفاده از سیستم های مدیریت ساختمان (BMS) و (IBMS)
 • نقش تنظیم ساعت کار اصناف در مصرف انرژی الکتریکی
 • استفاده از سیستمهای روشنایی و تهویه مناسب با کاربرد فضاهای تجاری
 • راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی
 • اصلاح و افزایش راندمان تجهیزات نصب شده در چاههای کشاورزی
 • عدم کارکرد چاههای کشاورزی در ساعات پیک بار شبکه برق
 • استفاده از انرژیهای نو در روستاها (آبگرمکن خورشیدی، سلولهای خورشیدی، توربین بادی و …)
 • اصلاح و کاهش تلفات شبکه های توزیع 
 • بررسی پتانسیل های قابل تحقق
 • اجرای برنامه های کوتاه مدت (تعادل بار، اصلاح اتصالات سست و …)
 • اجرای برنامه های میان مدت (خازن گذاری، اصلاح سیستم زمین و …)
 • اجرای برنامه های بلند مدت (احداث خطوط جدید، جابجایی ترانسفورماتورهای توزیع یا تعویض آنها و …)

 

مخاطبین دوره 

 

مدیران انرژی، مدیران، کارشناسان برق واحدهای صنعتی و ساختمانی، مهندسان و دیگر کارشناسان، دانشجویان و کارشناسان مرتبط با رشته های مهندسی انرژی و برق و الکترونیک، کارشناسان شرکت های خدمات انرژی .