خانه انرژی |تولید همزمان برق و حرارت CHP
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » تولید همزمان برق و حرارت CHP

تولید همزمان برق و حرارت CHP

کد
EH-9305
عنوان دوره
 تولید همزمان برق و حرارت CHP
مدرس
مهندس عبدالرحیم اسفندی
گروه دوره
صنعت و ساختمان 
مدت دوره
۲ روز
زمان برگزاری
 ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۳۹۳
هزینه
۲۷۲٫۰۰۰ تومان
توضیحات
سر فصل دوره 

 

 • تولید همزمان برق و حرارت CHP
 • تولید همزمان برق و حرارت در بخش صنعتی, اداری و تجاری
 • تجهیزات و اجزای سیستم تولید مشترک برق و حرارت
 • انتخاب سیستم مناسب CHP برای کاربردهای مختلف صنعتی, اداری و تجاری
 • تحلیل ترمودینامیکی و جنبه های زیست محیطی CHP
 • معیارهای کارایی نیروگاههای CHP
 • بررسی اقتصادی استفاده از CHP و مطالعه موردی

 

مخاطبین دوره 

 

مدیران انرژی، اعضای کمیته‌های مدیریت انرژی، کارشناسان تاسیسات حرارتی واحدهای صنعتی و تجاری، دانشجویان و کارشناسان مرتبط با رشته‌های مهندسی انرژی و تاسیسات، کارشناسان شرکت‌های خدمات انرژی

یافته های شرکت کنندگان 

 

 • درک کامل و صحیح سیستم‌های CHP
 • آشنایی با انواع سیستم‌های پایه تولید همزمان برق و حرارت
 • آشنایی با تجهیزات و اجزاء سیستم تولید مشترک برق و حرارت
 • آشنایی با مباحث ترمودینامیکی و جنبه‌های زیست محیطی .
 • فراگیری روش‌ها و آزمون‌های جمع‌آوری داده‌ها و محاسبات کارایی انرژی در سیستم‌های CHP
 • ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارایی انرژی در در سیستم‌های CHP
 • آشنایی با چگونگی توسعه یک سیستم CHP با هدف بازیافت حرارت اتلافی