خانه انرژی |ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001

کد
EH-9307
عنوان دوره
 ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001
مدرس
مهندس مجتبی حاجیان
گروه دوره
صنعت و ساختمان 
مدت دوره
۲ روز
زمان برگزاری
۲۴ و ۲۵ مهر ۱۳۹۳
هزینه
۲۷۲٫۰۰۰ تومان
توضیحات
 

سر فصل دوره 

 

 • شناخت دقیق الزامات استاندارد ISO50001:2011
 • مبانی ممیزی داخلی ، تعاریف و اصطلاحات
 • رفتار حرفه ای به هنگام ممیزی
 • آماده سازی برای انجام ممیزی داخلی و آنچه که بایستی بر اساس استاندارد ۱۹۰۱۱ ISO در هنگام ممیزی انجام شود
 • تهیه برنامه ممیزی و نحوه انجام مراحل ممیزی داخلی،
 • تهیه چک لیستهای انجام ممیزی
 • فنون ممیزی
 • روش انتخاب ممیزین و مراحل انجام ممیزی خارجی جهت اخذگواهینامه
 • روانشناسی ممیزی
 •  تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی
 • تهیه گزارش ممیزی

 

مخاطبین دوره 

 

کلیه ممیزان داخلی سیستم مدیریت انرژی سازمان