خانه انرژی |آشنایی با الزامات استاندارد های مدیریت انرژی ISO50001, EN16001
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » آشنایی با الزامات استاندارد های مدیریت انرژی ISO50001, EN16001

آشنایی با الزامات استاندارد های مدیریت انرژی ISO50001, EN16001

کد
EH-9311
عنوان دوره
آشنایی با الزامات استانداردهای مدیریت انرژی EN16001 , ISO 50001
مدرس
مهندس مجتبی حاجیان
گروه دوره
صنعت 
مدت دوره
۲ روز
زمان برگزاری
۲ و ۳ بهمن ۱۳۹۳
هزینه
۲۷۲٫۰۰۰ تومان
توضیحات
سر فصل دوره 

 

 • تعاریف و مفاهیم مدیریت انرژی
 • ضرورت نگرش سیستمی به بهینه سازی مصرف انرژی در سازمان ها
 • تاریخچه و مزایای استقرار استاندارد ISO50001:2011 & EN16001:2009
 • آشنایی با مفاهیم و الزامات استاندارد شامل:
 • اصطلاحات و تعاریف
 • الزامات نظام مدیریت انرژی
 • مسئولیت مدیریت
 • خط مشی انرژی
 • طرح ریزی انرژی
 • الزامات قانونی و سایر الزامات
 • بازنگری انرژی
 • خط مبنای انرژی
 • شاخص های عملکرد انرژی EnpI’s
 • اهداف کلان انرژی، اهداف خرد انرژی و برنامه های عملیاتی مدیریت انرژی
 • اجرا و عملیات
 • صلاحیت، آموزش و آگاهی
 • ارتباطات
 • مستند سازی نظام مدیریت انرژی
 • کنترل عملیات
 • طراحی
 • خرید خدمات انرژی، محصولات، تجهیز و انرژی
 • پایش، اندازه گیری و تحلیل
 • ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
 • عدم انطباق ها، اصلاحات، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه
 • کنترل سوابق 
 • بازنگری مدیریت

 

مخاطبین دوره 

 

 • مدیران انرژی صنایع
 • مهندسین و کارشناسان ارشد واحدهای تولید
 • کارشناسان ارشد انرژی، صنایع، مکانیک، شیمی، ابزار دقیق، برق و محیط زیست
 • کارشناسان واحد تحلیل سیستم
 • و کلیه علاقه مندان