خانه انرژی |مقالات انرژی های تجدیدپذیر
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » مقالات انرژی های تجدیدپذیر

مقالات انرژی های تجدیدپذیر

مقالات فارسی

دانلود مقاله ارزیابی انرژی پتانسیل باد در کشور ایران (امیر گندمکار، فرینوش کیارسی)

دانلود مقاله بررسی انرژی های تجدیدپذیر سیستم های فتوولتائیک (علی پور سلطانی، مسعود مصطفوی، جعفر محمد نژاد سیگارودی، سمیرا منشی پور)

مقالات انگلیسی

دانلود مقاله  Technical and Economic Aspects of Solar Power Station Application (A. I. Anarbaev,  R. A. Zakhidov)