خانه انرژی |مدیریت انرژی
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » مدیریت انرژی

مدیریت انرژی

مدیریت انرژی شامل مجموعه دستورالعمل­هایی است که منجر به یکپارچگی سازمان و تعهد به مصارف حامل­های انرژی میگردد. استانداردهای رایج مدیریت انرژی شامل ISO50001، EN16001، MSE 2008 میباشد که در این میان استاندارد ISO50001 که از اواخر سال میلادی ۲۰۱۱ منتشر گردید از اعتبار بالاتری برخوردار است.

مدیریت انرژی

سرفصل الزامات و مدل سیستم مدیریت انرژی
بطور اجمالی سر فصل­ های ارائه شده در چارچوب الزامات سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استانداردISO 50001 مطابق با رئوس مطالب ذیل می­باشد.

 • دامنه کاربرد
 • الزامات سیستم مدیریت انرژی
 • الزامات کلی
 • خط مشی انرژی
 • طرح ریزی
 • شناسایی و بازنگری جنبه های انرژی
 • الزامات قانونی و سایر الزامات
 •  اهداف، مقاصد و برنامه های انرژی
 •  اجراء و عملیات
 •  منابع، وظایف، مسئولیتها و اختیارات
 •  آگاهی، آموزش و شایستگی ها
 •  ارتباطات
 • مستند سازی سیستم مدیریت انرژی
 • کنترل مدارک
 • کنترل
 • پایش و اندازه گیری
 • ارزیابی برآورده شدن الزامات
 • عدم انطباق، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
 • کنترل سوابق
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
 • بازنگری سیستم مدیریت انرژی توسط مدیریت ارشد
 • کلیات ورودیهای بازنگری مدیریت
 • خروجی های بازنگری مدیریت

سازماندهی واحد مدیریت انرژی
قلمرو مدیریت انرژی باید مشمول تمام سازمان باشد. مدیر انرژی باید به تمام قسمت­های سازمان دسترسی داشته باشد، جایگاه مدیریت انرژی ممکن است به این شرح باشد:

 • اداره امور فنی
 • اداره امور پرسنلی
 • اداره امور مالی
 • دفتر مدیریت عامل سازمان
 • مشاور خارج از سازمان

اعمال مدیریت مناسب و دقیق، بخصوص در واحدهای صنفی در زمینه مصرف انرژی، به اندازه محل سازمانی، حائز اهمیت است. در این مورد آنچه که لازم به نظر می رسد عبارتند از:

 1. تفویض اختیار و واگذاری مسئولیت برای کنترل مصرف انرژی به کسانیکه بودجه مربوط به انرژی را در سازمان کنترل می­کنند.
 2. تعیین یک نفر که مسئولیت هماهنگی تمام فعالیت­های مدیریت انرژی و گزارش دهی منظم را بعهده داشته و از حد و حدود مصارف حامل­های انرژی مصرفی مطلع باشد.
 3.  تعیین خطوط روشن گزارش دهی و مسئولیت برای فعالیت های مدیریت انرژی از مصرف کننده انرژی تا مدیریت بالای سازمان.
 4. تعیین یک کمیته، متشکل از ادارات مختلف برای اداره انرژی.

وظایف کارکنان مدیریت انرژی میبایست تفکیک گردد. به طوری که تعدادی از کارکنان مسئول سرمایه­گذاری در زمینه صرفه جویی در انرژی باشند و گروه دیگر به بررسی و بازرسی نحوه بازگشت سرمایه بپردازند. این درحالیست که هر دو گروه به عنوان مدیریت انرژی مسئولیت دارند.

فرآیند بررسی و بازرسی باید مورد بازنگری قرار گیرد، این بازنگری به وسیله کمیته مدیریت انرژی متشکل از ادارات مختلف انجام خواهد شد که با عنوان تیم انرژی معرفی می­گردد. یکی از متدهای تعیین وضعیت موجود هر سازمان از نظر انرژی، معین کردن جایگاه سازمان در ماتریس مدیریت انرژی است. سطرهای این ماتریس (از سطح صفر تا ۴) نشان دهنده پیچیدگی و تکامل سازمان در قبال مدیریت موثر انرژی و ستون­های آن در ارتباط با موضوعات کلیدی مدیریت (سیاست انرژی، سازماندهی انرژی، انگیزه صرفه­­­ جویی در میان کارکنان، سیستم­های اطلاعاتی انرژی، بازاریابی و سرمایه­ گذاری در امر انرژی) است.

نمونه ماتریس مدیریت انرژی

استفاده از ماتریس مدیریت انرژی به دو دلیل زیر توصیه شده است.
 • کمک به شناخت وضع موجود مدیریت انرژی و سیاست­های جاری مدیریت انرژی در سازمان.
 • کمک به ساماندهی و بهبود مدیریت انرژی در سازمان.