خانه انرژی |ژانویه, 2015
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*

آرشیو اخبار دی, ۱۳۹۳

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در پتروشیمی پارس

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در پتروشیمی پارس در دی ماه انجام شد.