خانه انرژی
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
ممیزی انرژی

اخبار

درباره ما

نام شرکت: مهندسین مشاور خانه انرژی ایرانیان
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: خدمات انرژی
سال تاسیس: ۱۳۸۶
شماره ثبت: ۳۴۴۸۲۸
کد اقتصادی: ۱۳۶۹-۵۱۸۸-۴۱۱۳
شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۹۵۷۹۰
محل دفتر: تهران
شماره تماس: ۷-۴۴۸۱۰۱۷۶
ایمیل: info@energyhouseco.com